Read more »अधिक वाचा व कमेंट द्या.

सर्व पहा

सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार 2023- 24 State Ideal Teacher Award लिंक व वेळापत्रक जाहीर

सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार   State Ideal Teacher Award २०२३-२४आवेदने ऑनलाई…

७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याचे प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक जाहीर ..

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचान्यांना दिनांक १ जुलै, २०२३ रोजी देय अस…

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी २०२४ -२५ आयोजनाबाबत ...

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी २०२४ -२५ आयोजनाबाब…

शालेय पोषण आहार नवीन पाककृती प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन पाककृती निश्चित केली आहे.

शालेय पोषण आहार नवीन पाककृती  प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत  नवीन पाककृती निश्चित …

अधिक पोस्ट लोड करा परिणाम आढळले नाहीत