निष्ठा प्रशिक्षण ३.० १ ते १२ कोर्स लिंक NISHTHA TRAINING 3.0 COURSE LINK

 

निष्ठा प्रशिक्षण ३.० 

१ ते १२ कोर्स लिंकDIKSHA APP डाउनलोड करण्यासाठी link मराठी माध्यम कोर्स लिंक 

१) पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियानाची  ओळख

२) क्षमताधिष्ठित शिक्षणाकडे वाटचाल  

३) मुले समजून घेताना - मुले कशी शिकतात ? 

४)FLNसाठी पालक आणि समाजाचा सहभाग  

५) विद्या प्रवेश आणि बालवाटिका समजून घेणे 

६) पायाभूत भाषा आणि साक्षरता 

७) प्राथमिक वर्गातील बहुभाषिक शिक्षण

८) अध्ययनाचे मुल्यांकन 

९) पायाभूत संख्याज्ञान 

१०) पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानासाठी शालेय नेतृत्व 

११) अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन यामध्ये ICT चा सहभाग 

१२) पायाभूत स्तरावर खेळणी आधारित अध्ययन शास्त्र 

हेही वाचा  : 

राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांतील  इयत्ता १ ली व ५ वी च्या शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ऑनलाईन निष्ठा  ३.० (FLN) प्रशिक्षणाच्या आयोजनाबाबत ...
Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने

Smartwatchs