NMMS शिष्यवृत्ती 2022 - सामान्य बौद्धिक क्षमता चाचणी 2015-16 प्रश्नपत्रिका | GENERAL MENTAL ABILITY TEST (MAT ) 2015-16 question paper

 

 NMMS शिष्यवृत्ती 2022

शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारत सरकार विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू करते. जेणेकरून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवता येईल. या उद्देशासाठी, सरकारने NMMS शिष्यवृत्ती 2022 सुरू केली आहे .

सामान्य  बौद्धिक क्षमता चाचणी  2015-16  प्रश्नपत्रिका | GENERAL MENTAL ABILITY TEST (MAT ) 2015-16 question paper
सामान्य  बौद्धिक क्षमता चाचणी  2015-16 प्रश्नपत्रिका 

डाऊनलोड करा.  

हेही वाचा : NMMS शिष्यवृत्ती 2022 बद्दल वाचा.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने

Smartwatchs